Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przygodę pracy z małym pacjentem rozpoczęłam jeszcze na studiach jako wolontariusz w przedszkolu. Już wtedy niesienie pomocy sprawiało mi ogromną satysfakcję i motywowało do dalszej pracy. Swoje doświadczenie zdobyłam w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju PSONI Koło w Rzeszowie oraz w rzeszowskiej Filii Centrum Metody Krakowskiej. Pracowałam też w kilku innych miejscach ale nigdzie nie miałam możliwości dopasowania czasu i formy pracy do pacjenta ze względu na zewnętrzne ograniczenia. Dlatego podjęłam decyzję o założeniu własnego gabinetu.

Niesienie pomocy małym pacjentom i ich rodzinom sprawia mi ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy. Ciągle szukam coraz lepszych metod i technik pracy i w związku z tym stale podnoszę swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach.

Moje osiągniecia

0 +
lat
doświadczenia
0
Specjalistycznych
Szkoleń
0
Rozgadanych
Pacjentów

Certyfikaty uprawniające doprowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w neurologopedii według koncepcji NDT – Bobbath,

„Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”,

„Niemowlak u logopedy”,

„Niemowlak u logopedy 2 Miobobo©. Skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne”,

„Karmienie noworodka i niemowlęcia – od teorii do praktyki”,

„Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym”,

„Taktyka postępowania w ankyloglosji u noworodków i niemowląt”,

„Ankyloglosja okiem lekarza – primum non nocere”,

„Standardy postępowania w ankyloglosji. Współpraca logopedy z lekarzem – noworodki i niemowlęta”,

„Wędzidełko języka w praktyce. Kliniczna analiza zdjęć pacjentów”,

„Frenotomia dla praktyków – kwalifikacja i zabieg”,

„Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci przedwcześnie urodzonych – perspektywa specjalistów i rodziców”,

Kurs dla neurologopedów, logopedów, fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji pracujących z dzieckiem karmionym piersią w Centrum Nauki o Laktacji,

„Biomechanika ssania piersi”,

„Pozycjonowanie przy karmieniu”,

„Terapeuta karmienia z pasją”,

 „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney”,

„Jem sam – miostymulacje u dzieci w nauce jedzenia i picia”,

„Dysfagia u niemowląt i małych dzieci”,

„Gryzienie niejedną ma twarz”,

„Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”,

„Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”,

„Stymulacja traktu ustno-twarzowego”.

„Terapia Dziecięcej Apraksji Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i Rozwojowej według zasad motorycznego uczenia się”

„Terapia Neurobiologiczna dla początkujących”,

„Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®”,

„Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli mózgu”,

„Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”,

„Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia”,

„Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi”,

„Dziecko z FAS”,

„Stymulowanie funkcji uwagi. Wprowadzenie do programu Attension Autism”,

„Zaburzenia w zachowaniu u osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym”,

Kurs III stopniowy „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”,

„Diagnoza i programowanie terapii komunikacji dzieci werbalnych i niewerbalnych z ASD”,

„Dyzartria wyzwaniem logopedy”.

Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne”,

„Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”,

„Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból – moduł II”,

„Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”,

„Stymulacja traktu ustno-twarzowego”,

„Aligment w terapii miofunkcjonalnej”,

Kurs instruktorski Masażu Dziecka Metodą Shantala oraz Masażu Osoby Dorosłej Metodą Shantala 

„Neurodevelopmental Baby Massage” Peter Walker,

„Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym”.

„MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99″,

„Mioterapia dzieci w wieku 2-6 lat – praktyczne wskazówki”,

„Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.”,

„Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii / neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru”,

„Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT”,

„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu”,

„Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy”,

„Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu czyli jak pomóc sobie i pacjentom żeby leczyć łatwiej, szybciej i bardziej stabilnie”,

„Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy. Podejście przyczynowo-objawowo-funkcjonalne”,

„Podstawy układu ruchowego narządu żucia w gabinecie logopedycznym”,

„Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”,

„Wpływ dysfunkcji na powstawanie wad zgryzu. Współczesne poglądy i nowoczesne metody leczenia”,

„Wykorzystywanie trainerów ortodontycznych w terapii logopedycznej”.

„Metody wywoływania głosek”,

„Terapia i korekcja deformacji samogłoskowych”,

„Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”,

„Wykorzystanie elementów metody webo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”,

„Opóźniony Rozwój Mowy – kreatywne postepowanie logopedyczne”,

„Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa”,

„Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa – kurs podstawowy”,

„Praca pedagogiczno-logopedyczna z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym i niedokształceniem mowy o typie afazji”,

„Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej szansą na poprawę jakości porozumiewania się”,

„AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”,

„AAC jako wsparcie mówienia”,

Certyfikaty tłumacza języka migowego I i II stopnia,

Certyfikat terapeuty metodą fonogestów I stopnia,

„Trening ruchu twórczego metodą Weroniki Sherborne”,

„Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawę. Funkcje terapeutyczne i poznawcze zabaw”,

„Logorytmika w zabawie i terapii”.

Co mówią o mnie rodzice?

"Pani Sylwia jest osobą którą mogę z pełną odpowiedzialnością polecić rodzicom których dzieci mają problemy z rozwojem mowy. Pani Sylwia ma świetne podejście do dzieci i jest osobą bardzo profesjonalną w swojej dziedzinie. Zawsze zadaje ćwiczenia i dokładnie tłumaczy jak należy je wykonywać z dzieckiem w domu. Jest osobą bardzo zaangażowaną i pomocną jeżeli chodzi o rehabilitację dziecka, które ma problem z mową. Bardzo pomogła mojemu synowi. Polecam serdecznie."
Agnieszka
MAMA Kamila
"Pani Sylwia pokazała nam jak i co mamy ćwiczyć, aby osiągnąć poprawną wymowę. Bardzo dobre podejście do dzieci. Pełen profesjonalizm. Polecam."
Katarzyna
MAMA MIKOŁAJA
"Szczerze polecam Panią Sylwię. Ma świetny kontakt z dziećmi. Synek bardzo ją lubi i robi duże postępy."
Georgina
MAMA KUBY
"Szczerze polecam Panią Sylwię. Poprowadziła mojego niespełna 3-miesięcznego synka. Ma wspaniałe podejście do dzieci, podąża za nimi i ogromną wiedzę i umiejętności."
Emilia
MAMA wojtka
"Zdecydowanie polecam Panią Sylwię. Pełen profesjonalizm, aktualna wiedza (z różnych dziedzin), ogromne wsparcie, a do tego uśmiech i świetne podejście do pacjenta i rodzica. "
Aleksandra
MAMA ADY
"Polecam w 100% p. Sylwię. Nasza córka mając 21 miesięcy nie mówiła nic, nawet mama. Po kilku miesiącach wizyt zaczęła mówić, nagle pojawił się tiess (pies), buty, mama i poszło ;). Bardzo ciekawe zajęcia ćwiczące małe rączki. Później córka ćwiczyła rodziców w domu..... pa, po, pu, pi, py. Bardzo polecamy  i dziękujemy!."
Ewa
MAMA NATALII
"Pani Sylwia to wyjątkowy logopeda w 100% oddany swojej pracy, dzięki jej zaangażowaniu mój syn dzisiaj jest w 1 klasie i świetnie sobie radzi. Bardzo polecam."
Joanna
MAMA MIŁOSZA

“Sukces każdego dziecka
zaczyna się
od dobrej edukacji.”

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.