Cennik Usług

Zajmuję się oceną i wspieraniem rozwoju niemowląt i małych dzieci.
Specjalizuję się we wczesnej interwencji logopedycznej, diagnozie i terapii dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (m. in. wcześniactwo, zespoły genetyczne) oraz zajmuję się profilaktyką i wsparciem leczenia ortodontycznego.

Cennik

Jej celem jest określenie objawów, podłoża i charakteru nieprawidłowości w rozwoju mowy lub ustalenie rodzaju zaburzenia mowy, wyznacza cele terapii.

 • Wywiad z Rodzicem
 • Analiza dokumentacji specjalistycznej
 • Ocena poziomu funkcjonowania dziecka
 • Ocena rozwoju mowy i komunikacji
 • Badanie narządów mowy
 • Wskazówki terapeutyczne

Terapia

od 130 PLN / 1 h

Obejmuje różne typy terapii dostosowane do trudności z jakimi zmaga się Dziecko.

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Programowanie rozwoju mowy
 • Rozwój funkcji poznawczych
 • Rozwój zabawy
 • Karmienie terapeutyczne
 • Masaż logopedyczny
 • Materiały do pracy w domu

Konsultacja dla Rodzica

od 80 PLN / 0,5 h

Indywidualne spotkanie z Rodzicem przed diagnozą lub celem omówienia jej wyników (opcjonalnie).

 • Rozmowa
 • Wywiad
 • Porada
 • Konsultacja on-line
 • Konsultacja telefoniczna

usługi

Wczesna interwencja logopedyczna

Terapia małego dziecka w 1 r.ż. wiąże się z oceną budowy i funkcji narządów mowy, wsparciem funkcji oddychania i poboru pokarmu. Stymulacja funkcji poznawczych kluczowych dla rozwoju mowy jest swoistego rodzaju profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji.

Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji

Opóźnienia mowy mogą dotyczyć samego mówienia, jak i artykulacji wraz z niezdolnością do rozumienia słów. Zaburzania językowe mogą wynikać z wielu różnych przyczyn.

Przy bardziej złożonych trudnościach komunikacyjnych konieczne jest włączenie komunikacji wspomagającej.

Karmienie terapeutyczne

Inaczej wspomaganie funkcji pokarmowych.

Obejmuje:
– dobór odpowiedniej pozycji dla dziecka,
– wsparcie ssania,
– karmienie z łyżeczki,
– trening gryzienia, odgryzania oraz żucia,
– wprowadzanie nowych pokarmów,
– naukę picia,
– terapię nadwrażliwości oralnej.

Stymulacja traktu ustno-twarzowego

Celem jest poprawa napięcia i usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga również przy nauce prawidłowego oddychania i jedzenia (ssanie, żucie, gryzienie i połykanie pokarmów).

Łączy w sobie masaż twarzy i pracę z całym ciałem pacjenta.

Terapia miofunkcjonalna i wsparcie leczenia ortodontycznego

Terapia miofunkcjonalna pomaga skorygować m.in.:
– nieprawidłową pozycję spoczynkową języka (gdy język leży na dnie jamy ustnej lub nawet wsuwa się między zęby),
– niewłaściwy sposób połykania (podczas połykania język napiera na zęby lub jest wciskany między zęby),
– nawykowe oddychanie torem ustnym, obniżone napięcie mięśnia okrężnego warg.

Efekt uzyskuje się dzięki odpowiednim ćwiczeniom mięśni języka, warg oraz całego ciała, wykonywanym systematycznie pod kontrolą terapeuty oraz kontynuowanym w domu.

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, prawidłowe połykanie oraz oddychanie torem nosowym są kluczem do prawidłowego wzrostu twarzoczaszki i kształtowania zgryzu jak i utrzymania efektów terapii ortodontycznej.

Łączy w sobie masaż twarzy i pracę z całym ciałem pacjenta.

Terapia neurobiologiczna z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®

Metoda Krakowska jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak, by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych, w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka.

W głównej mierze terapia skupia się na budowaniu języka w umyśle dziecka oraz na nauce komunikacji.

Elastyczny Terapeutyczny Taping (ETT-HNO) - podejście Esther de Ru

Elektroneuromobilizacja obszaru twarzy

Najlepsze efekty można uzyskać poddając się kilku seriom zabiegów. 

Korekcja wad wymowy

Regulatory funkcji MFS

“Sukces każdego dziecka zaczyna się
od dobrej edukacji.”

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.