Cennik Usług

Zajmujemy się oceną i wspieraniem rozwoju niemowląt i małych dzieci.
Specjalizujemy się we wczesnej interwencji logopedycznej, diagnozie i terapii dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (m. in. wcześniactwo, zespoły genetyczne) oraz zajmujemy się profilaktyką i wsparciem leczenia ortodontycznego.

usługi

Wczesna interwencja logopedyczna

Terapia małego dziecka w 1 r.ż. wiąże się z oceną budowy i funkcji narządów mowy, wsparciem funkcji oddychania i poboru pokarmu. Stymulacja funkcji poznawczych kluczowych dla rozwoju mowy jest swoistego rodzaju profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji.

Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji

Opóźnienia mowy mogą dotyczyć samego mówienia, jak i artykulacji wraz z niezdolnością do rozumienia słów. Zaburzania językowe mogą wynikać z wielu różnych przyczyn.

Przy bardziej złożonych trudnościach komunikacyjnych konieczne jest włączenie komunikacji wspomagającej.

Karmienie terapeutyczne

Inaczej wspomaganie funkcji pokarmowych.

Obejmuje:
– dobór odpowiedniej pozycji dla dziecka,
– wsparcie ssania,
– karmienie z łyżeczki,
– trening gryzienia, odgryzania oraz żucia,
– wprowadzanie nowych pokarmów,
– naukę picia,
– terapię nadwrażliwości oralnej.

Stymulacja traktu ustno-twarzowego

Celem jest poprawa napięcia i usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga również przy nauce prawidłowego oddychania i jedzenia (ssanie, żucie, gryzienie i połykanie pokarmów).

Łączy w sobie masaż twarzy i pracę z całym ciałem pacjenta.

Terapia miofunkcjonalna i wsparcie leczenia ortodontycznego

Terapia miofunkcjonalna pomaga skorygować m.in.:
– nieprawidłową pozycję spoczynkową języka (gdy język leży na dnie jamy ustnej lub nawet wsuwa się między zęby),
– niewłaściwy sposób połykania (podczas połykania język napiera na zęby lub jest wciskany między zęby),
– nawykowe oddychanie torem ustnym, obniżone napięcie mięśnia okrężnego warg.

Efekt uzyskuje się dzięki odpowiednim ćwiczeniom mięśni języka, warg oraz całego ciała, wykonywanym systematycznie pod kontrolą terapeuty oraz kontynuowanym w domu.

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, prawidłowe połykanie oraz oddychanie torem nosowym są kluczem do prawidłowego wzrostu twarzoczaszki i kształtowania zgryzu jak i utrzymania efektów terapii ortodontycznej.

Łączy w sobie masaż twarzy i pracę z całym ciałem pacjenta.

Terapia neurobiologiczna z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®

Metoda Krakowska jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak, by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych, w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka.

W głównej mierze terapia skupia się na budowaniu języka w umyśle dziecka oraz na nauce komunikacji.

Elastyczny Terapeutyczny Taping (ETT-HNO) - podejście Esther de Ru

Elektrostymulacja obszaru twarzy i jamy ustnej

Najlepsze efekty można uzyskać poddając się kilku seriom zabiegów. 

Korekcja wad wymowy

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Fizjoterapia stomatologiczna

Regulatory funkcji MFS

Cennik

Jej celem jest określenie objawów, podłoża i charakteru nieprawidłowości w rozwoju mowy lub ustalenie rodzaju zaburzenia mowy, wyznacza cele terapii.

 • Wywiad z Rodzicem
 • Analiza dokumentacji specjalistycznej
 • Ocena poziomu funkcjonowania dziecka
 • Ocena rozwoju mowy i komunikacji
 • Badanie narządów mowy
 • Wskazówki terapeutyczne

Terapia

od 120-150 PLN / 1 h

Obejmuje różne typy terapii dostosowane do trudności z jakimi zmaga się Dziecko.

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Programowanie rozwoju mowy
 • Rozwój funkcji poznawczych
 • Rozwój zabawy
 • Karmienie terapeutyczne
 • Masaż logopedyczny
 • Materiały do pracy w domu

Konsultacja dla Rodzica

od 80 PLN / 0,5 h

Indywidualne spotkanie z Rodzicem przed diagnozą lub celem omówienia jej wyników (opcjonalnie).

 • Rozmowa
 • Wywiad
 • Porada
 • Konsultacja on-line
 • Konsultacja telefoniczna

“Sukces każdego dziecka zaczyna się
od dobrej edukacji.”

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.